• vinh san ho nha trang
  • vinh san ho nha trang
  • vinh san ho nha trang
  • vinh san ho nha trang

NHÀ HÀNG VIỆT

Thực đơn BARBECUES

Áp dụng cho đoàn từ 10 khách trở lên

Thực đơn 200

Áp dụng cho đoàn từ 10 khách trở lên

Thực đơn 150

Áp dụng cho đoàn từ 10 khách trở lên

Thực đơn 100

Áp dụng cho đoàn từ 10 khách trở lên

Thực đơn 120

Áp dụng cho đoàn từ 10 khách trở lên

Thực đơn 90

Áp dụng cho đoàn từ 10 khách trở lên